<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bob Wahl Behrens

Chief Barketing Officer

Bob Wahl Behrens

Bob er uutdannet og har ingen tidligere erfaring med å jobbe i byrå, men han synes selv det går ganske fint. Hans spesialområder er å sove og å bli klødd på magen. Interne undersøkelser og overfladiske analyser viser at han bidrar til 30% bedre arbeidsmiljø de dagene han ikke har hjemmekontor.