<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tor Magnus Kolflaath | 14. mars 2019

Hva er marketing automation?

De siste årene er det blitt mer og mer snakk om marketing automation blant norske bedrifter. Men hva er egentlig marketing automation?

Marketing automation-software: mann foran laptop

Marketing automation er en software for å utføre, holde kontroll på og automatisere markedsføringsoppgaver og prosesser. I stedet for å drive med manuelle og repeterende markedsføringsoppgaver benytter du software.
 
(Kilde: Techopedia)


Visste du at 75 prosent av bedrifter som bruker marketing automation-software ser positiv ROI innen ett år?

Marketing automation er ikke noe nytt – men det er forholdsvis nytt i Norge. De siste årene har det kommet ny teknologi som gjør det enklere å drive med dette. Denne teknologien er kjernen i marketing automation. Enkelt forklart handler det rett og slett om å gi rett informasjon til de rette menneskene til rett tid

Hva kan det gjøre for din bedrift?

Marketing automation gjort på riktig måte kan gjøre mye for bedriften din. Faktisk er det vist at bedrifter som aktivt bearbeider leads genererer 50 % flere salgskvalifiserte leads, og med en 33 % lavere anskaffelseskostnad (HubSpot).

Alle besøkende til nettsiden din er ikke nødvendigvis klare til å kjøpe – så da er spørsmålet hvordan du kan hjelpe de å komme dit. Marketing automation kan være til stor hjelp i prosessen med å gjøre kalde leads varme. Dette gjennom å sende dem målrettet, personalisert innhold basert på deres interesser og som adresserer eventuelle barrierer for å kjøpe dine produkter eller tjenester. På denne måten kan du bygge tillit, øke kunnskap og hjelpe dem et steg videre i kjøpsprosessen. 

La oss se på et eksempel på en automatisert workflow du kan sette opp gjennom en marketing automation-software:

E-post 1: Sendes til en bestemt gruppe personer dere ønsker å nå, med invitasjon til å laste ned en e-bok dere har skrevet om et gitt tema.

E-post 2: Sendes et par dager senere til de som lastet ned e-boken. Du takker for at personen lastet den ned og legger ved et par artikler dere har skrevet om samme emne, som du tror personen vil ha interesse av å lese.

E-post 3: Et par dager senere sendes en ny e-post med oppfordring til å laste ned en whitepaper om et relatert tema.

Selgerne deres får beskjed når noen laster det ned, og kan da velge å ta kontakt med denne personen  som nå vil være varmere og mer kvalifisert enn før.

Dette eksempelet beskriver essensen av marketing automation. En slik software gir deg muligheten til å sende bestemte kontakter informasjon basert på deres interesser og aktiviteter. På denne måten gir du dem innhold de vil ha og som de er mer mottakelige for. Du bygger dermed tillit og gode kunderelasjoner.

I tillegg til å fungere godt for å bearbeide og varme opp leads er marketing automation et effektivt virkemiddel i salgsprosesser, for å yte bedre kundeservice og pleie eksisterende kundeforhold. Å sette opp automatikk i oppfølging av potensielle og eksisterende kunder kan også være svært verdifullt for bedriften.

Fordeler med marketing automation

Når en bedrift vokser blir det til slutt tilnærmet umulig å ha personlig kontakt med alle potensielle kunder og eksisterende kunder. Får bedriften din inn mange leads er det svært vanskelig å skulle følge opp og kvalifisere disse manuelt.

Hvis dette er tilfellet kan marketing automation lette på arbeidsmengden både for salg og marked, da teknologien gjør det meste av jobben.

Internett oversvømmes av informasjon, og de fleste av oss trenger ikke mer informasjon. Vi trenger mer relevant informasjon. Ved å bruke en marketing automation software henter du inn nyttig informasjon om både potensielle og eksisterende kunder.

Du får vite mer om hva de er interessert i, hvilke utfordringer de har, hvilke problemer du kan hjelpe de med og hvilke kanaler de er i. For det er bare å innse at ikke alle dine potensielle og eksisterende kunder er interessert i det samme. Men ved å samle data kan du skreddersy relevant innhold til de riktige menneskene.

LES OGSÅ: 5 typer innhold som genererer leads

Derfor feiler mange

I en perfekt verden hadde en marketing automation software gjort det mulig for bedrifter å kjøpe og selge slik som Amazon – som er kjent for å være gode på personalisert innhold og god oppfølging. Det skal sies at selv om marketing automation ikke er det enkleste å iverksette så er det slettes ikke umulig.

Men verden er ikke perfekt, og sannheten er at svært mange som kjøper denne typen software ikke lykkes fordi de ikke utnytter dens fulle potensiale. Dermed har de gjort relativt store investeringer med liten eller ingen ROI. Da er både markedsavdelingen og resten av ledelsen misfornøyde.

Et slikt verktøy gir deg en effektiv måte å pleie prospekter som befinner seg i midten av en kjøpsprosess, men det gir deg ingen ingen plan for å få inn nye leads på toppen. Resultatet blir da at man ikke har noen leads å bearbeide og jobbe videre med.

For å gjøre dette skikkelig kreves det en helehetlig strategi der det tas hensyn til idealkunde, personas og de ulike stegene i kjøpsprosessen. Dette er noe av kjernen i inbound marketing-metodikken, hvor fokus ligger på å nå de rette personene gjennom relevant, godt innhold. Setter du i gang med marketing automation bør du ta med denne tankegangen. Bruker dere en marketing automation-software trenger du ikke å sende upersonlige e-poster om et bredt tema til hele kontaktlisten. Slike e-poster forblir ofte uåpnet og skaper mindre grad av tillit. Utnytt heller mulighetene i softwaren til å personalisere og øke relevans.

LES OGSÅ: Hva er inbound marketing

Hvem passer marketing automation for?

Marketing automation er utvilsomt en stor trend innen digital markedsføring. Flere og flere bedrifter melder sin interesse, men det betyr ikke at det passer for alle. Om marketing automation vil fungere for din bedrift avhenger av en rekke ulike faktorer. Still deg selv spørsmål som: hva er snittprisen på produktene/tjenestene våre? Hva er vår viktigste markedsføringskanal? Hvor god er de ansattes tekniske kompetanse? Kan vi sette av tid til implementering og opplæring?

Marketing automation-software er ikke gratis og det er derfor viktig å ha gjort en grundig vurdering før du kjøper. Undersøk ulike programmer og leverandører, se online demoer og les andres vurderinger. Ta dette i betraktning når du skal vurdere hvem av programmene som vil fungere best for din bedrift. Valg av software er en strategisk beslutning som hele ledergruppen bør involveres i. Det handler ikke bare om kostnad, men om hvordan bedriften skal markedsføre seg, selge og behandle kunder.

LES OGSÅ: 6 punkts sjekkliste ved kjøp av marketing automation software

Hva er inkludert i marketing automation-software?

 Ikke alle marketing automation-systemer er like. Hvilke funksjoner som finnes vil variere noe fra system til system. De største forskjellene ligger i kompleksitet. Noen systemer knytter automatikken opp mot aktivitet på nettsiden og andre markedsaktiviteter, slik at det for eksempel automatisk sendes en bestemt e-post til alle som har klikket på en bestemt knapp på et blogginnlegg på nettsiden deres. Andre systemer er mer selgerorienterte og fokuserer mest på e-postverktøy. Noen programmer har integrasjoner mot de mest populære CRM-systemene, andre ikke. Det er med andre ord en del faktorer som skal tas i betraktning når man vurderer ulike systemer opp mot hverandre.

Her er noen viktige funksjoner i et marketing automation-system:

 • Verktøy for bearbeiding av leads
 • Lead scoring
 • Social listening
 • Automatisk e-postutsendelse
 • Personalisering og tilpasning av innhold
 • Tracking av digital aktivitet
 • Landingssider og skjemaer
 • CRM-integrasjon

Her finner du en oversikt over hvilke av disse funksjonene de ulike marketing automation-systemene inneholder.

Variasjonen i funksjoner i de ulike systemene gjør det viktig å ha klart for seg hva man ønsker å oppnå med sin marketing automation-satsning, og derav hvilke funksjoner man trenger. Det kan være en krevende kartleggingsjobb, spesielt for en som ikke har jobbet i en marketing-automation software tidligere. Det finnes flere byråer spesialisert på ulike systemer som en kan kontakte for å rådføre seg omkring dette. Vi i Inbound Group er HubSpot Platinum Partner, og tar gjerne en prat med deg omkring dette.

PRAT MED OSS

Hvilke software finnes?

Det finnes en rekke leverandører av denne type software på markedet. De mest populære leverandørene er:

G2 Crowd: oversikt over ledende marketing automation-software

 1. HubSpot
 2. ActiveCampaign
 3. Marketo
 4. Pardot
 5. RD Station


Alle disse systemene løser i hovedsak mange av de ulike oppgavene. Ifølge den ledende sammenligningstjenesten for business software i verden, G2 Crowd, er HubSpot den ledende marketing automation-softwaren, både når det gjelder kundetilfredshet og markedspenetrasjon.

LES OGSÅ: Hva er HubSpot

Hvordan komme i gang?

For å lykkes med marketing automation er det viktig å forstå at dette er en del av en større plan. Det er ingen rask vei til vekst, og det ligger mye arbeid bak. Du må blant annet ha en helhetlig strategi for å tiltrekke deg leads som du kan pleie gjennom marketing automation.

Skjermbilde_2015-12-10_kl._19.33.38.png

Marketing automation brukes hovedsakelig for å pleie leads, konvertere dem til kunder, for så å drive kundepleie. Her vist ved inbound marketing-metodikken.

For å komme i gang holder det altså ikke bare å kjøpe inn en software. Det er mye annet som må være på plass – eller i alle fall avklart. Her er fem tips til å komme i gang:

 1. Lag en helhetlig strategi som henger tett sammen med bedriftens mål.
 2. Legg en slagplan for hvordan du skal få mest mulig ut av et marketing automation-software og knytt det sammen med overordnet strategi.
 3. Velg et marketing automation-software som passer bedriftens behov.
 4. Kartlegg om dere har nødvendig kompetanse på huset eller om dere må hente hjelp utenfra.

New Call-to-action

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 11. desember 2015 og oppdatert 21. september 2017 og 14. mars 2019.

Tor Magnus Kolflaath

Tor Magnus Kolflaath

Tor Magnus har over 20 års erfaring med digital markedsføring. Han brenner for ROI-basert markedsføring og har selv opplevd 10-dobling av salgsleads som markedssjef. I tillegg til å være gründer i Inbound Group har han også vært med å bygge opp Idium AS fra 0 til 100 ansatte.

Abonner på bloggen vår

Gjør som hundrevis av andre ledere og markedsførere: Motta nyttige tips automatisk én gang i måneden på e-post.